na
na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 868
Trước & đúng hạn: 868
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:24/03/2023 09:35:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ỨNG HÒE - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Khắc Chung

Địa chỉ: UBND xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: buikhacchung10@gmail.com

 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 11
Tất cả: 44,198