na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 5136
Trước & đúng hạn: 5136
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:20/08/2022 02:51:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ỨNG HÒE - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Bùi Khắc Chung

Địa chỉ: UBND xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 

Email: buikhacchung10@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 7,052